Noutati - Ghidurile specifice pentru microintreprinderi si infrastructura de transport au fost lansate in consultare publica!

Stiri - 04.08.2015


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a lansat in consultare Ghidul Solicitantului - Conditii specifice pentru:


Prioritatea de investitie 2.1, ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi, din cadrul Axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”.

Prioritatea de investitie 6.1 “Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” din cadrul Axei 6 Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala.

 
Eventualele observatii sau comentarii la cele doua Ghiduri se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, pana la data de 30 august 2015, ora 16.00.
 
Ghidul solicitantului– Prioritatea 2.1 - Apelul 2.1.A.
Ghidul solicitantului– Prioritatea 6.1