Intrebari Frecvente1. Cum poate solicita informatii un potential beneficiar de finantare pe Programul Operational Regional 2007-2013?

 

La nivelul regiunii Nord-Est, in cadrul ADR Nord-Est exista un Birou Regional de Informare, cu program de functionare de luni - vineri, intre orele 8:00 - 16:00 (cu exceptia sarbatorilor legale si zilelor libere anuntate). Cei interesati pot solicita informatii fie direct la sediul nostru, fie prin telefon, fax sau email. Va rugam accesati pagina de Contact pentru a completa un formular de contact sau a afla datele noastre de contact.

 

La nivel national in cadrul AM POR functioneaza un punct de informare unde oricine este interesat de realizarea unui proiect poate solicita informatii sau ajutorul expertilor din minister.

2. In cadrul domeniului major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate este eligibila pentru finantare activitatea de reabilitare a ambulatorilor de specialitate?

In conformitate cu corigendumul emis de catre MDLPL in data de 19 februarie 2008 pot depune cereri de finantre in cadrul acestui domeniu de inteventie ambulatoriile definite conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 39 din 16.01.2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului (publicat în Monitorul Oficial nr. 61/25.01.2008).

3. O microintreprindere infiintata in ianuarie 2009 poate depune in 2010 o cerere de finantare in cadrul domeniului de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”?

Sunt eligibile pentru acest domeniu de interventie doar microintreprinderile care au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral. Solicitantul care depune o cerere de finantare in cadrul acestei  cereri de proiecte trebuie sa fi desfasurat activitate cel putin incepand cu 1 ianuarie 2009.

4. Care sunt documentele cu care autoritatea publică locală va face dovada selectiei în mod transparent a furnizorului privat de servicii sociale in cazul proiectelor care vizează modernizarea/extinderea clădirilor pentru înfinţarea de noi centre sociale prin domeniul major de interventie 3.2 reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale?

Documentatia privind selectia transparenta se refera la: un anunt publicat in presa privind selectia unui furnizor se servicii sociale acreditat pentru serviciul social pe care unitatea administrative teritoriala il are in vedere a fi furnizat in imobilul obiect al cererii de finantare – cerere de oferta, criteriile de analiza si selectie a ofertelor, analiza ofertelor primite si desemnarea furnizorului de servicii sociale castigator.

5. Pot depune cereri de finantare in cadrul domeniului major de interventie 3.2 reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale un ONG din strainatate?


In cadrul domeniului major de interventie 3.2 pot depune cereri de finnatre asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România

 

6. In cadrul domeniului major de interventie 3.2 “Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” este eligibil un proiect care vizeaza doar dotarea unor centru social?

Orice proiect propus spre finantare in cadrul acestui domeniu major de interventie trebuie sa se incadreze intr-una dintre cele doua categorii de operatiuni eligibile:


Modernizarea, dezvoltarea si echiparea cladirilor in care functioneaza centre sociale multifunctionale;

Modernizarea si echiparea cladirilor in care functioneaza centre sociale rezidentiale.


In acest sens, proiectele propuse spre finantare vor viza obligatoriu atat executie de lucrari, cat si dotarea cladirilor in care functioneaza centre sociale multifunctionale sau rezidentiale.

 

7. In realizarea calculului pentru intreprinderi partenere si legate se iau in considerare si influentele exercitate prin intermediul persoanelor fizice care ar fi, de exemplu, actionare la mai multe societati?

 

Raspuns.


8. Daca la momentul depunerii cererii de finantare nu este atasata una sau mai multe note explicative aferente situatiilor financiare, acesta constituie un motiv de neconformitate sau se solicita clarificari?


Lipsa notelor explicative aferente situatiilor financiare constituie motiv de neconformitate si conduce la respingerea dosarului de finantare, nefiind necesare clarificari in acest sens.

 

9. Pe DMI 4.3 este permisa implementarea unui proiect care prevede achizitionarea de echipamente in mai multe locatii aflate in mediul urban?

Da, in conditiile in care investitia vizeaza acelasi domeniu de activitate (clasa CAEN) in toate locatiile.. Solicitantul de finantare va trebui sa demonstreze dreptul de folosinta pentru toate spatiile in care urmeaza sa functioneze bunurile achizitionate prin proiect.

 

Pentru mai multe intrebari frecvente privind POR va recomandam sa consultati si pagina de pe website-ul POR la nivel national.