Institutii Responsabile - Comitet de MonitorizareComitetul de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007-2013 (CM POR) este o structura nationala de tip partenerial, fara personalitate juridica, cu rol decizional si strategic in procesul de implementare a Programului Operational Regional (POR) 2007-2013.

Constituirea si componenta CM POR precum si Regulamentul - cadru de organizare si functionare sunt stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 765 din 11 iulie 2007.

Rolul CM POR este de a asigura eficacitatea si calitatea implementarii Programului Operational Regional iar functionarea sa este in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 privind regulile generale de aplicare a Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de Coeziune.

Presedintele Comitetului de Monitorizare este Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Sef al Autoritatii de Management pentru POR, iar membrii si observatorii sunt reprezentanti ai:

 

Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional (AM POR)

Ministerului Fondurilor Europene

Autoritatilor de Management pentru Programele Operationale Sectoriale

Autoritatii de Management pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurala

Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala din cele 8 regiuni de dezvoltare

Autoritatii de Management pentru noile Instrumente de Invecinare

Unitatii Nationale de Sprijin pentru Programele INTERREG

Autoritatii de Certificare si Plata (Ministerul Economiei si Finantelor)

Autoritatii de audit

Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala

Partenerilor socio-economici relevanti, reprezentanti ai patronatelor si sindicatelor care fac parte din Consiliul Economic si

Social

Unor asociatii relevante, reprezentand inclusiv asociatii ale administratiei publice locale

Organismelor si organizatiilor reprezentative pentru tematica orizontala (egalitate de sanse, protectia mediului, etc)

Principalele atributii ale CM POR sunt:

Aprobarea criteriilor de selectie pentru proiectele finantate din POR

Examineaza rezultatele implementarii POR, prin prisma atingerii obiectivelor fiecarei axe prioritare

Examinarea si aprobarea Strategiei de Asistenta Tehnica a POR

Examinarea si aprobarea propunerilor de modificare a alocarilor financiare ale POR, intre domeniile majore de interventie din cadrul unei axe prioritare, intre axele prioritare precum si intre regiuni

Secretariatul comitetului este asigurat de catre AM POR. Mai multe informatii despre activitatea CM POR gasiti pe www.inforegio.ro sectiunea Comitetul de Monitorizare.

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a desemnat prin Hotararea nr. 4 din 25 februarie 2015, reprezentantii Regiunii Nord-Est in CM POR:

Domnul Cristian Mihai Adomnitei, Presedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est,  Presedinte al Consiliului Judetean Iasi
Domnul Constantin Deleanu, Presedinte, Director General al S.C. Cotnari S.A. Iasi