Programul Operational Regional - IntroducereProgramul Operational Regional 2007-2013 (Regio) este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana, fiind un instrument foarte important pentru implementarea Strategiei Nationale de Dezvoltare si a politicilor de dezvoltare regionala. Programul este accesibil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Obiectivul strategic al Regio consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrata teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din Regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii.

Programul Operational Regional din Romania este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.

Bugetul total alocat prin Regio este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare (2007-2013). Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).

Repartizarea fondurilor pe regiuni de dezvoltare s-a realizat astfel incat aceasta sa sustina indeplinirea obiectivului Programului Operational Regional privind sprijinirea unei dezvoltari echilibrate a tuturor regiunilor Romaniei. In acest scop, regiunile si zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru a impiedica cresterea disparitatilor economice si sociale deja existente intre regiuni. Regiunii Nord-Est i-au fost alocate prin acest Program 724,09 milioane Euro reprezentand 16,32% din totalul fondurilor derulate prin Regio.

Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe 6 axe prioritare tematice si 14 domenii de interventie.

 

Axa Prioritara 1 - „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”
Axa prioritara 2 - „Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”
Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”
Axa prioritara 4 – „Sprijinirea mediului de afaceri regional si local”
Axa prioritara 5 – „Dezvoltarea si promovarea turismului”

Axa prioritara 6 – „Asistenta tehnica”