Institutii Responsabile - CRESC Nord-Est



In conformitate cu prevederile HG 764/2007, la nivelul Regiunii Nord-Est s-a constituit Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare Nord-Est (CRESC Nord-Est), structura parteneriala regionala fara personalitate juridica.

Rolul acestui organism este de a evalua gradul in care proiectele finantabile in cadrul Programului Operational Regional 2007–2013 contribuie la atingerea obiectivelor stabilite in  strategiei de dezvoltare regionala (aferenta Planului de Dezvoltare Regionala Nord Est 2007-2013), precum si a corelarii la nivel regional a proiectelor finantabile din fonduri publice.
 
CRESC NORD-EST este format din 24 de membri cu drept de vot, respectiv:

12 membri provin prin desemnarea din fiecare din cele 6 judete ale regiunii a cate 2 reprezentanti ai administratiei publice locale (Presedintele Consiliului Judetean si un primar de municipiu);

12 membri cu drept de vot sunt reprezentanti ai mediului economic-social-academic din regiune.

Pentru constituirea CRESC Nord-Est s-au aplicat prevederile HG 764/2007 (modificata prin HG 1308/2008), astfel:

Desemnarea reprezentantilor autoritatilor publice locale s-a facut de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord Est, in cadrul unei sedinte dedicate.

Desemnarea membrilor reprezentanti ai mediului economico-social-academic s-a realizat  prin consultarea institutiilor/organizatiilor relevante din regiune.

Numirea membrilor s-a realizat prin Hotarare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. 

CRESC Nord-Est isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare,  document elaborat de Biroul Secretariat Comitet Regional din ADR Nord Est, in conformitate cu HG 764/2007 (modificata prin HG 1308/2008). Acest regulament a fost avizat de catre Autoritatea de Management pentru POR (AM POR) si Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) si aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala  Nord-Est.

Principalele atributii ale CRESC Nord-Est sunt:
analizeaza nevoile de investitii publice la nivel regional si recomanda autoritatilor administratiei publice locale din regiune, pe baza obiectivelor prevazute in strategia de dezvoltare regionala si in vederea atingerii acestora, ordinea de prioritate a proiectelor din portofoliul regional identificat de agentia pentru dezvoltare regionala, in vederea propunerii spre finantare a acestora

corelarea la nivel regional a proiectelor finantate/ finantabile din fonduri publice

propune catre AM POR realocari financiare la nivel regional intre domeniile de interventie din cadrul axelor prioritare.

Secretariatul CRESC Nord-Est este asigurat de catre Organismul Intermediar pentru POR constituit in ADR Nord-Est, prin Biroul Secretariat Comitet Regional.

Contact CRESC Nord-Est
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Str. Lt. Draghescu nr. 9, cod 610125
Piatra-Neamt, judet Neamt
Tel.: +40 233 218071
Fax: +40 233 218072