Documente Utile - BibliotecaPlanul National de Dezvoltare 2007-2013

Planul National de Dezvoltare 2007-2013 este documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si sociala a tarii pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice, sociale si teritoriale.


Planul National de Dezvoltare 2007-2013


Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR 2007-2013) reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune). CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare 2007-2013, si prioritatile la nivel european - Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 si Strategia Lisabona revizuita.


Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013


Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala

Legea 315/2004 stabileste cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.


Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala


Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006 contine prevederi generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr.1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale.


Regulamentul Comisiei (CE) nr.1083/2006
1 2 ... 4 |   Next |
Du-te la pagina Go