Programul Operational Regional - Axa 3Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”

 

Axa prioritara “Imbunatatirea infrastructurii sociale” vizeaza crearea premiselor necesare  pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale, prin imbunatatirea  infrastructurii serviciilor de sanatate, educatie, sociale si pentru siguranta publica in situatii de urgenta. Investitile care pot fi realizate prin Programul Operational Regional pentru aceasta axa prioritara au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata muncii, precum si in ceea ce priveste gradul general de atractivitate al regiunilor.

 

 

Domeniul major de interventie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”

 

Domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea  si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

 

Domeniul major de interventie 3.3 „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”

 

Domeniul major de interventie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea  si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”