Programul Operational Regional - Instructiuni si noteIn aceasta pagina regasiti notele, precizarile si instructiunile, emise de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, valabile pentru toate axele si domeniile acestuia, in caz ca nu se precizeaza altfel. Pentru documente specifice unei anumite Axe/DMI/Subdomeniu va rugam sa consultati paginile dedicate din interiorul acestei sectiuni.

 

- Instructiunea nr. 146 pentru incheierea actelor aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare aferente POR 2007-2013 care nu se finalizeaza pana la 30 iunie 2016

 

- Instructiunea nr.144 a Autoritatii de Management pentru POR referitoare la incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare

 

- Instructiunea nr.142 a Autoritatii de Management pentru POR privind aplicarea prevederilor OUG nr. 47/2015 si a Ordinului nr. 1127/2013 in cadrul POR 2007-2013

 

- Instructiunea nr.141 a Autoritatii de Management pentru POR privind modalitatea de verificare si plata a proiectelor care fac obiectul verificarilor Directiei Nationale Anticoruptie si/sau Departamentului pentru Lupta Antifrauda

 

- Instructiunea nr.139 a Autoritatii de Management pentru POR pentru anularea instructiunii nr. 133/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 132/2015 privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile /serviciile solicitate la rambursare de catre beneficiari si executate/livrate/prestate de catre contractori (18.06.2015)


- Instructiunea nr.138 a Autoritatii de Management pentru POR privind privind intocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare si a cererilor de plata de catre beneficiari in cadrul Programului Operational Regional (17.06.2015)

 

- Instructiunea 136b din 02 iunie 2015 privind anularea Instructiunii 132 AM POR (05.06.2015)

 

- Instructiunea AM POR nr.136 privind prelungirea termenului de semnare a documentatiilor de contractare


- Instructiunea nr.134 a Autoritatii de Management pentru POR privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata in vederea incheierii POR 2007-2013

 

- Instructiunea AM POR nr. 133 pentru modificarea Instructiunii nr. 132 (14.05.2015)

 

- Instructiunea AM POR nr.132 privind asumarea raspunderii beneficiarilor cu privire la lucrarile/bunurile/serviciile solicitate la rambursare de catre beneficiari si executate/livrate/prestate de catre contractori (30.04.2015)

 

- Instructiunea AM POR nr.130 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata (12.02.2015)

 

- Instructiunile AM POR nr. 127 si 128 privind procesul de evaluare, selectie si contractare in cadrul POR 2007 – 2013 (04.02.2015)

 

- Instructiunea AM POR nr. 126 privind modificarea Manualului de Verificare a Achizitiilor Publice si a Conflictului de Interese (04.02.2015)

 

- Instructiunea AM POR nr. 124 - Suspendarea procesului de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare in perioada 19.12.2014 - 05.01.2015 (17.12.2014)

 

- Instructiunea nr.121 a Autoritatii de Management pentru POR privind procesul de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, DMI 4.1 si 5.2 (14.04.2014)

 

- Instructiunea nr. 120 a Autoritatii de Management pentru POR privind Manualul de evaluare, selectie si contractare (02.04.2014)

 

- Instructiunea nr.118 a AM POR privind verificarea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor proiectelor cu finantare POR (04.03.2014)


- Pozitia AM POR cu privire la indeplinirea indicatorului “crearea de locuri de munca” in cadrul proiectelor finantate prin POR si derulate de Autoritati Publice Locale (13.01.2014)


- Instructiunea nr. 115 privind suspendarea partiala a activitatii POR in perioada 23.12.2013- 03.01.2014 (12.12.2013)

 

- Instructiunea nr 114 privind aplicarea modificarii criteriului de eligibilitate a proiectelor finantabile prin Programul Operational Regional (22.11.2013)

 

- Instructiunea nr 113 privind aprobarea Procedurii simplificate de achizitii aplicate beneficiarilor privati (07.11.2013)

 

- Instructiunea nr. 111 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata pentru beneficiarii privati (27.09.2013)


- Initiere acte aditionale de diminuare a valorii contractelorde finantare Regio

 

- Instructiunea AM POR nr. 108 privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

 

- Instructiunea AM POR nr. 106 privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 (17.06.2013)

 

- Clarificari privind aplicarea Instructiunii nr. 105 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata (27.05.2013)

 

- In atentia beneficiarilor Regio - institutii publice locale (08.05.2013)

 

- Instructiunea AM POR nr. 107 privind consolidarea si modificarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor finantate din Programul Operational Regional (Axele 1-5) (30.04.2013)

 

- Notificare pentru modificarea si completarea anexei referitoare la “Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor“ (26.04.2013)

 

- Instructiunea nr. 105 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata (26.04.2013)

 

- Instructiunea AM POR nr. 102 privind posibilitatea neparcurgerii etapei procedurale de evaluare tehnica si financiara

 

- Instructiunea nr. 98 privind completarea procedurii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese (21.01.2013)

 

- Instructiunea nr. 99 privind modificarea Anexei VI la contractele de finantare incheiate cu beneficiari societati comerciale (21.12.2012)

 

- Instructiunea AM POR nr. 100 privind suspendarea partiala a activitatilor procesului de evaluare, selectie si contractare (17.12.2012)

 

- Instructiunea nr. 96 privind consolidarea si modificarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor (23.11.2012)

 

- Instructiunea AM POR nr. 92 privind unele masuri pentru revizuirea proiectelor tehnice de executie de catre beneficiari, precum si pentru rezilierea contractelor de executie lucrari din cadrul contractelor de finantare incheiate prin POR (07.09.2012)

 

- Notificare privind modificarea Anexei III referitoare la „Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” (04.09.2012)

 

- Instructiunea AM POR nr. 91 privind forma actului aditional (29.08.2012)

 

- Instructiunea nr.88 privind constituirea unitatii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese (06.08.2012)

 

- Revizuirea Notei cu privire la “Instrucțiunile si termenii de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit” (04.05.2012)

 

- Instructiune privind aprobarea modificarilor la proiectul tehnic si documentatia de executie (26.03.2012)

 

- Prevederile HG 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale (16.11.2011)

 

- Autoritatea de Management pentru Programul Opeartional Regional anunta publicarea OUG nr.66/29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in utilizarea fondurilor europene (05.08.2011)

 

- Instructiune privind efectuarea vizitelor la fata locului aferente cererilor de rambursare (17.03.2011)

 

- Instructiunea nr. 62 a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, privind aspecte ale Manualului de proceduri, evaluare, selectie si contractare, editia II (01.02.2011)

 

- Instructiune privind rambursarea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate prin POR (21.10.2010)

 

- Notificare privind modificarea anexei referitoare la “Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” in cadrul REGIO (04.10.2010)

 

- Instructiune privind indicatorul locuri de munca in cadrul contractelor REGIO (30.07.2010)

 

- Instructiune privind decontarea cheltuielilor efectuate in implementarea proiectelor integrate ce contin activitati care intra sub incidenta ajutorului de stat si activitati care nu intra sub incidenta ajutorului de stat (23.07.2010)

 

- Instructiune privind decontarea cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general al contractelor de lucrari si a actelor aditionale pentru contractele de lucrari/servicii/furnizare finantate din POR (02.07.2010)

 

- Instructiunea nr. 43 privind actualizarea Listei indicatorilor care se vor monitoriza in cadrul Sistemului de implementare POR (18.03.2010)

 

- Instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit (15.01.2010)

 

- Instructiunea nr.35 a Autoritatii de Management pentru POR cu privire la constituirea listei de rezerva pentru cererile de finantare depuse in cadrul POR 2007-2013 (02.10.2009)

 

- Instructiune privind armonizarea ghidurilor solicitantului aferente POR 2007-2013 si a Manualului de evaluare, selectie si contractare al Autoritatii de Management POR cu Hotararea nr.42 a Comitetului de Monitorizare al POR (02.10.2009)

 

- Instructiune AM POR cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietatii asupra imobilului obiect al cererii de finantare (23.07.2009)

 

- Clarificari catre solicitantii de finantare privind procesul de verificare a conformitatii documentatiei proiectului tehnic (01.07.2009)

 

- Eliminarea rezumatului proiectului dintre documentele aferente dosarului cererii de finantare (09.04.2009)

 

- Instructiune catre solicitantii de finantare privind depunerea proiectului tehnic pentru cererile de finantare acceptate in urma evaluarii tehnice si financiare (11.03.2009)

 

- Actualizare Instructiune privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii aplicabile in cazul operatorilor economici care au primit finantare in cadrul DMI 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 şi 5.3 ale POR 2007-2013 (05.3.2009)

 

- Clarificari privind Metodologia de calcul a finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit (12.02.2009)

 

- Instructiune catre solicitantii de finantare cu privire la documentele de fundamentare a documentatiei tehnico-economice si cu privire la bugetul cererii de finantare (11.02.2009)

 

- Precizari privind metodologia de calcul in cazul proiectelor generatoare de venit (05.02.2009)

 

- Precizari privind Avizul Natura 2000 (21.01.2009)

 

- Nota privind Metodologia de calcul al finanţării nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (04.12.2008)

 

- Clarificare privind verificarea documentatiei tehnico-economice depuse la dosarul cererii de finantare in cadrul POR (28.11.2008)

 

- Circulara nr. 690158 / 19.11.2008 a Directiei Generale Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor (25.11.2008)

 

- Instructiune privind documentatia tehnico-economica anexata la cererea de finantare (14.11.2008)